Ostatni dzień zimy to kolejny ważny dzień dla Ustronia.

Dziś w Katowicach zostało otwarte uroczyście KRAJOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Otwarcia dokonali Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Prezydent Katowic Marcin Krupa, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Krzysztof Przybylski. Krajowe Centrum BRD to pierwsza i jedyna taka instytucja w Polsce, tak więc ranga imprezy była wielka.

Można zapytać, jakie ma to znaczenie dla Ustronia? Otóż bardzo duże. Ustroń został pierwszym oficjalnym Partnerem Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przy okazji uroczystości otwarcia został podpisany w świetle fleszy list intencyjny dotyczący współpracy
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Miastem Ustroń i Stowarzyszeniem Współpracy i Rozwoju Ustronia. W imieniu WORD dokument podpisał Dyrektor – Krzysztof Przybylski, w imieniu Partnerów: Burmistrz Miasta Ustroń – Przemysław Korcz i Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Andrzej Nowiński.

Celem współpracy jest realizacja wspólnego projektu BEZPIECZNY USTROŃ w zakresie promocji bezpieczeństwa na drogach i ścieżkach rowerowych w Ustroniu. Projekt BEZPIECZNY USTROŃ jest rozwojową kontynuacją mającej już 15-letnią tradycję imprezy JEDŹ Z GŁOWĄ stworzonej i realizowanej przez Stowarzyszenie i WORD przy współpracy Miasta Ustroń.
Obszarem współpracy pomiędzy WORD a Partnerami będzie w szczególności:

1. Przeszkolenie przez WORD nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli ustrońskich w zakresie dydaktyki nauczania wychowania komunikacyjnego.
2. Utworzenie we wskazanej przez Władze Miasta placówce edukacyjnej Miejskiego Ośrodka Edukacji Bezpieczeństwa na Drogach, w którym uruchomiona zostanie Pracownia przeznaczona do zajęć z wychowania komunikacyjnego dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych.
3. Objęcie opieką seniorów w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Seniorzy zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe i objęci szkoleniami z zakresu bezpiecznego korzystania z dróg i ścieżek rowerowych.
4. Kontynuację i rozwój mającej swój początek w roku 2009 współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Ustronia w zakresie wspólnej organizacji imprezy dydaktyczno-sportowej dla dzieci i młodzieży JEDŹ Z GŁOWĄ.
5. Organizację raz w roku wspólnego pikniku BEZPIECZNY USTROŃ poświęconego bezpieczeństwu na drogach i ścieżkach rowerowych, połączonego z otwarciem sezonu rowerowego.
6. Umożliwienie przez WORD uczniom szkół i przedszkoli ustrońskich nieodpłatne korzystanie z urządzeń i pracowni Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach.

Otwarcie Krajowego Centrum BRD
Krajowego Centrum BRD
Like this post0
Go top