Zapraszamy na nasze trasy biegowe…

trasy

Regulamin tras:

1. Każdy narciarz powinien zachowywać się w sposób nie zagrażający innym i nie powodujący obrażeń innych biegaczy.

2. Oznakowanie tras powinno być bezwzględnie respektowane przez wszystkich narciarzy biegowych. Narciarz porusza się po trasach zgodnie z wyznaczonym kierunku ruchu.

3. W przypadku torów dwu i wielośladowych, narciarz powinien trzymać się śladu po prawej stronie.

4. Narciarze ćwiczący w grupie muszą biegać po prawym śladzie jeden za drugim.

5. Wyprzedzać biegnących przed nami należy po prawej lub lewej stronie w wolnym śladzie lub poza śladem.

6. W przypadku napotkania ruchu z naprzeciwka, wszyscy narciarze powinni przesunąć się na prawo. Narciarze wspinający się po śladzie powinni ustąpić miejsca w śladzie narciarzom zjeżdżającym. Kijki podczas wyprzedzania i mijania narciarzy jadących z naprzeciwka należy trzymać blisko ciała.

7. Każdy narciarz, szczególnie uprawiający biegi na stromych stokach, powinien dostosowywać prędkość jazdy i zachowanie na stoku do warunków i brać pod uwagę zachowanie innych narciarzy. Należy zachowywać wystarczający i bezpieczny odstęp od narciarza przed nami. Należy wziąć również pod uwagę, że gdy narciarz jadący przed nami upadnie, musimy być w stanie uniknąć kolizji.

8. Jeśli musisz się zatrzymać, wyjdź ze śladu. Narciarz biegowy, który upadł powinien opuścić ślad jak szybko to możliwe.

9. Jeśli na trasie dochodzi do wypadku, każdy narciarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanym.

10. Każdy narciarz – świadek lub współuczestnik wypadku musi udzielić wszelkich niezbędnych informacji odpowiednim służbom.

11. Telefoniczny numer alarmowy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to 601 100 300

12. Rannego narciarza nie należy pozostawiać samego na trasie.

13. Jeżeli nie można powiadomić służb ratunkowych telefonicznie to należy stosować ogólnie przyjęty w górach sposób wzywania pomocy polegający na wysyłaniu sygnałów optycznych lub akustycznych 6 razy na minutę z odstępami 10-sekundowymi. Po wysłaniu 6 sygnałów powinna nastąpić 1-minutowa przerwa.

14. Użytkownicy tras biegowych zobowiązani są do zachowania czystości na trasie, a także o zachowanie ciszy.

Go top