Warsztaty „Sport i zdrowie” – relacja

W sobotę 27 marca w hotelu Ziemowit w Ustroniu zorganizowaliśmy drugie warsztaty „SPORT i ZDROWIE”. Celem warsztatów było zaprezentowanie kompleksu zagadnień związanych z zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem urazów sportowych. Zajęcia poprowadzili: – Monika Batek /Firma Bateklife/ przedstawiła zalety i możliwości systemu Functional Movement Screen (FMS), który jest zestawem prostych prób ruchowych, służących do diagnozy zdrowych, […]

Read more

Relacja z zajęć [14.03.2015]

Read more

Relacja z zajęć [07.03.2015]

Zakończyły się ferie zimowe i od razu, w przeciwieństwie do weekendów poprzednich, było to odczuwalne na drodze Ustroń-Wisła-Kubalonka. Odczuło się to także na trasach biegowych Kubalonki, gdzie frekwencja była znacznie mniejsza. Natomiast, przeciwieństwo było na zajęciach. Zgromadziło się ok.30 osób w szerokim przedziale wiekowym.Uczestnicy zostali podzieleni na grupę początkującą, którą prowadził Józef Michałek, grupę zaawansowaną […]

Read more
Go top