Relacja z zajęć [07.03.2015]

Zakończyły się ferie zimowe i od razu, w przeciwieństwie do weekendów poprzednich, było to odczuwalne na drodze Ustroń-Wisła-Kubalonka. Odczuło się to także na trasach biegowych Kubalonki, gdzie frekwencja była znacznie mniejsza. Natomiast, przeciwieństwo było na zajęciach. Zgromadziło się ok.30 osób w szerokim przedziale wiekowym.Uczestnicy zostali podzieleni na grupę początkującą, którą prowadził Józef Michałek, grupę zaawansowaną […]

Read more

Relacja z Biegu Piastów

Trzydziesty Dziewiąty Bieg Piastów (Serrrti Najn Bieg Piastow) odbył się jak zawsze na przełomie lutego i marca  w Szklarskiej Porębie, a ściślej rzecz biorąc w jej dzielnicy – Jakuszycach (aczkolwiek uczestnicy biegów odbywających się ostatniego dnia , w niedzielę, skłonni byli raczej twierdzić, że prawidłowa wymowa nazwy tego miejsca to Jakucja). Reprezentacja Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa […]

Read more
Go top